ΑΣΤΕΡ - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΑΣΤΕΚ
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
VB (112)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
VB1 (114)ΓΕΩ ΚΛΕΙΣ
Αρχιτεκτονική – Εξοπλισμός Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (105)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
Γενικές Αρχές Λογιστικής (109)Μάριος Μακρυγιωργάκης
Γλώσσες προγραμματισμού για την δημιουργία εφαρμογών στον τουρισμό (106)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
.
Εισαγωγή στον Τουρισμό (103)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
Εισαγωγή στον Τουρισμό (113)Μάριος Μακρυγιωργάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ (Α1 & Α2 & A3 & A4) (158)Νικόλαος - Εμμανουήλ Σκορδίλης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ (Α1 & Α2) (124)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ
Εισαγωγή στους ΗΥ (110)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Α3 & Α4) (121)Γιώργος Μεραμβελιωτάκης
Επαγγελματικός Τουρισμός (122)Μάριος Μακρυγιωργάκης
Έρευνα Τουριστικής Αγοράς (118)Μάριος Μακρυγιωργάκης
Λογιστική Εταιρειών (115)Μάριος Μακρυγιωργάκης
Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων (101)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
Ξενοδοχειακό Λογισμικό (102)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΤΕΚ (117)
Συντήρηση Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμός των Ξενοδοχείων (104)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
Τουριστική Οικονομία (120)Γιώργος Μεραμβελιωτάκης
.