ΑΣΤΕΡ - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΑΣΤΕΡ
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (116)ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΤΤΑΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (119)ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΤΕΡ (111)
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (107)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ